Przedszkole Wrocław

Jak?
"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każemy myśleć, lecz tworzymy warunki do myślenia. Nie żądamy lecz przekonujemy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało”.

                                                                                                                  Janusz Korczak

               Mamy doskonale przygotowaną kadrę, wiedzę, pasję, a to sprawia, że praca z TWOIM DZIECKIEM jest dla nas wyzwaniem, któremu pragniemy sprostać. Podejmujemy wszelkie działania aby uczyć, kształcić i wychowywać wszechstronnie TWOJE DZIECKO. Zorientowani jesteśmy na rozwój intelektualny, emocjonalny, psychomotoryczny i społeczny każdego przedszkolaka. Pracujemy w oparciu o sprawdzone teorie pedagogiczne, a jednocześnie wciąż poszukujemy nowoczesnych i alternatywnych rozwiązań. To wszystko po to, aby dostosowywać program do indywidualnych możliwości i talentów każdego dziecka. Za pomocą odpowiednio dobranych technik i metod sprawujemy opiekę nad naturalnym i spontanicznym rozwojem TWOJEGO DZIECKA.

BLISKA JEST NAM IDEA:

 •     Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 •     Wyzwolenia indywidualności dziecka według Marii Montessori
 •     Wychowania do wolności Rudolfa Steinera
 •     Koncepcji kształcenia Carla Rogera
 •     Teorii pedagogicznych i oddziaływań wychowawczych Janusza Korczaka
 •     Koncepcji G. i J. Domanów w nauce czytania i matematyki
 •     Gimnastyki mózgu Paula Dennisona

A TAKŻE:

 •     pedagogika zabawy (KLANZA)
 •     pedagogika twórczości (samorozwój i kreatywność)
 •     integracja sensoryczna (nauka przez zmysły)
 •     Metoda Dobrego Startu
 •     metody aktywizujące w nauczaniu
 •     koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego (DZIECIĘCA MATEMATYKA).

    „Dziecko chce być dobre. Jeżeli nie umie-naucz. Jeżeli nie wie-wytłumacz. Jeżeli nie może- pomóż”.

                                                                                                                  Janusz Korczak
Przedszkole ToTutaj Leśne Skrzaty
Copyright © 2016 Przedszkole Wrocław Ołtaszyn Projekt i realizacja dotIT